Zasada proporcji w ubezpieczeniach

Zasada proporcji w ubezpieczeniach