Kontakt

MAI Service Sp. z o.o.
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp.
KRS 0000022299, NIP 118-16-78-917,