Ubezpieczenia komunikacyjne

  • OC (Odpowiedzialność Cywilna) – ubezpieczenie obowiązkowe, które należy wykupić będąc posiadaczem pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie ważne jest na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
  • AC (Auto-Casco) – ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży i rabunku Twojego pojazdu. Ubezpieczenie ważne jest na terytorium Polski i Europy.
  • NNW (Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku) – ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje wypłatę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, na skutek nieszczęśliwego wypadku.
  • ASS (Assistance) – ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia natychmiastową pomoc (informacyjną, finasową, medyczną, pomoc w podróży) w razie awarii, wypadku lub kradzieży Twojego pojazdu w kraju i za granicą, w zależności od wariantu ubezpieczenia.
  • ZK (Zielona Karta) – ubezpieczenie obowiązkowe, które należy wykupić wyjeżdżając samochodem lub innym pojazdem mechanicznym do krajów zrzeszonych w Systemie Zielonej Karty ( Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina).
  • również ubezpieczenia flotowe

 

Aby poznać szczegóły naszej oferty skontaktuj się z nami.

 

Kontakt

MAI Service Sp. z o.o.
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 01
Fax: +48 (22) 430 20 02
e-mail: info@maiservice.pl